DIỆT MỐI CHO TỦ BẾP, SÀN GỖ, TỦ QUẬN ÁO TẠI VINH NGHỆ AN