Nhiều địa phương đóng cửa trường vì ca nhiễm học sinh