Ngôi nhà “bé hơn mắt muỗi” 12 m2 bán giá 7 tỷ bị cả mạng cười nhạo