Ông Lê Tùng Vân đồng ý xét nghiệm ADN nhưng phải đáp ứng 1 điều kiện, phản hồi lời hứa “cho 20 tỷ” của bà Phương Hằng