“Bỏ phố về quê” xây homestay, farmstay được xử lý kĩ mối côn trùng của giới nhà giàu