Chồng căng mình ở tuyến đầu chống dịch, vợ mạnh mẽ nơi hậu phương tự đi sinh một mình,