Tư vấn, thiết kế và thi công diệt và phòng chống mối từ nền móng cho các công trình xây dựng