Rệp là loài côn trùng sống ký sinh trên động vật, tồn tại bằng cách hút máu vật chủ