Nghệ An: Tặng quà cho đoàn cán bộ y tế chi viện miền Nam chống dịch