DỊCH VỤ VỆ SINH SAU XÂY DỰNG Lê Lợi (phường thuộc thành phố Vinh) 0973 860 345 | 0911 462 682