Ngày xưa, khi chưa có thuốc diệt mối ông bà ta thường hay dùng các phương pháp dân gian sau: