Phụ trách dọn vệ sinh, sắp xếp khu vực phòng thí nghiệm, nhà xưởng sản xuất tại Quang Trung, Vinh