Diệt chuột cơ quan,kho bãi ,nhà máy….tại Nghệ An-diệt tận gốc vĩnh viễn: 0911.462.682