Dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Trường Thi, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682