Cần tuyển gấp người giúp việc theo giờ tại Hà Huy Tập, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682