VỆ SINH CÔNG NGHIỆP Quán Bàu Quang Trung, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682