Nhân viên của công ty 5S đang diệt mối tại số nhà 125 Ngô Quyền