dọn dẹp, vệ sinh các vật dụng (chén, bát, đũa, nồi) tại Nghi Liên TP Vinh