Vì sao nên xử lí phòng chống mối nền móng nhà trước khi xây dựng??