VỆ SINH CÔNG NGHIỆP MỚI NHẤT TẠI Quang Trung, Vinh 0973 860 345 | 0911 462 682