VỆ SINH CÔNG NGHIỆP CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN NHẤT NGHỆ AN