Tuyển nhân viên tạp vụ tại Hưng Bình (phường), TP Vinh