Trải qua quá trình làm việc lâu dài chuyên nghiệp trong những năm hoạt động