Thuý Diễm – Lương Thế Thành cũng bị vướng vào bão “sao kê” – không tung cụ thể bảng sao kê mà nhấn mạnh 2 điều quan trọng