Thuốc diệt mối tận gốc Mythic (Hóa chất diệt mối Mythic): Dùng để diệt mối tận gốc.