Tại sao phòng chống mối luôn là điều cấp thiết với mỗi công trình trước khi xây dựng??