Sử dụng đúng phương pháp phun hoá chất để diệt vi rút SARS-CoV-2