Phun thuốc khử khuẩn phòng dịch Ncov-19 Vinh Nghệ An