Phun thuốc diệt Ruồi, Diệt muỗi, Diệt Kiến, Diệt Gián tại Trung Đô TP Vinh