Phun thuốc diệt Muỗi, diệt Ruồi, diệt Gián, diệt Kiến… tại Nghi Phú TP Vinh