Phun thuốc, diệt côn trùng chất lượng tại Nghi Đức TP Vinh