Phun muỗi tại vinh của công ty 5S không gây độc hại hay ảnh hưởng tới sức khỏe