Phun diệt kiến, diệt gián, ruồi, muỗi, diệt mối tận gốc tại nhà ở Lê Lợi, TP Vinh