Phụ trách thu dọn, làm vệ sinh văn phòng công ty, phòng họp tại Hưng Chính, TP Vinh