Nữ nhân viên chùa Tam Chúc dương tính với SARS-CoV-2 – phun khử trùng tại nghệ an vinh