NHẬN PHUN MUỖI TẠI NGHỆ AN , HÀ TỈNH, THANH HÓA, PHUN BẰNG THUỐC FENDONA KẾT HỢP MÁY PHUN ÁP LỰC CAO SẺ DIỆT TẬN GỐC MUỖI , GIÁN , RUỒI