Nhận chuyển nhà trọn gói tại Vinh ( gặp anh Thức 0911462682 )