Người Sài Gòn có thể du lịch Đà Lạt từ ngày mai! Sau mùa covid