Mối đất là một loại côn trùng gây thiệt hại nhiều nhất cho các toà nhà