HLV Park Hang Seo xác định sau khi chia tay tuyển Việt Nam sẽ không từ bỏ bóng đá,