Giấc mơ đường sắt cao тốc Bắc Nam : ăn sáng ở Hà Nội, dùng bữa trưa tại Sài Gòn