Gặp khó khăn do Covid-19, người dân nhắn tin qua Zalo để yêu cầu hỗ trợ