Gà tây quay là món ăn không thể thiếu trong lễ Tạ ơn và Giáng sinh tại Mỹ,