Dọn dẹp nhà mới xây ở đường Đinh công tráng TP VINH