Dọn dẹp, lau chùi, quét dọn nhà cửa tại các Hộ Gia đình tại Trung Đô TP Vinh