dọn dẹp hàng ngày, công tác lau chùi, làm vệ sinh lối đi quanh Nhà hàng, bồn hoa, hành lang bên ngoài, WC.