Diệt mối tận gốc theo phương pháp hoá sinh có an toàn không? diệt mối tận gốc