Diệt mối bằng phương pháp dân gian theo cách ngâm đồ vật vào nước