DIỆT MỐI TẬN GỐC TẠI THÀNH PHỐ VINH Điện thoại: 0973 860 345 | 0911 462 682 gặp anh Thức