Dịch vụ vệ sinh nhà đang ở, nhà mới chuyển tại Nghi Đức TP Vinh